Widget Logic – Giúp Sidebar và các Widget hiển thị chuyên nghiệp hơn

Vừa mới sử dụng và tìm hiểu về Widget Logic cảm thấy rất hay và hữu ích nên My PC quyết định viết 1 bài để giới thiệu và chia sẻ với các bạn cách sử dụng Widget Logic để giúp các bạn hiển thị các Widget bên Sidebar chuyên nghiệp hơn.

Tác dụng của Widget Logic là tùy chỉnh hay nói cách khác là điều khiển sự hiển thị của các Widget ở Sidebar tại 1 chuyên mục, 1 trang mà bạn muốn bằng cách thêm 1 câu lệnh vào cuối mỗi Widget. Các câu lệnh này không khó vì đây là các câu lệnh có sẵn của WordPress.

Thường thì các bạn sẽ muốn các Widget hiển thị theo từng chuyên mục hoặc từng trang nên My PC sẽ chỉ hướng dẫn các bạn chú ý đến các thẻ chính là category và page.

Việc đầu tiên các bạn hãy tải và cài đặt Plugin Widget Logic tại đây

Đối với các trang chúng ta sử dụng is_page() Hướng dẫn sử dụng Widget Logic

Nếu muốn Widget hiển thị ở tất cả các trang VD : about me, Contact…. thì ở điều kiện các bạn chỉ cần đểis_page().
Nếu các bạn muốn Widget chỉ hiển thị tại 1 trang nào đó ví dụ trang About me thì các bạn sử dụng điều kiệnis_page(‘About me’) viết đúng tên trang hoặc cũng có thể sử dụng ID, Slug của page VD trang About me có ID là 2, Slug là about_me thì các bạn có thể sử dụng điều kiện is_page(’2′) hoặc is-page(‘about_me’) thay vì sử dụng is_page(‘About me’).
Khi các bạn muốn hiển thị Widget trên nhiều Page chứ không phải toàn bộ các bạn có thể thêm 2 dấu gạch đứng || ở giữa 2 điều kiện. Ví dụ My PC muốn hiển thị Widget meta trên 2 trang là About me và Liên hệ My PC sẽ để điều kiện như sau : is_page(‘About me’) || is_page(‘contact’) (contact là slug của trang liên hệ)

Đối với các chuyên mục chúng ta sử dụng is_category() hoặc in_category()Hướng dẫn sử dụng Widget Logic

Hiển thị trên tất cả các chuyên mục và các bài viết trong chuyên mục đó : Sử dụng điều kiên is_category() || in_category()
Hiển thị trên 1 chuyên mục và các bài viết trong chuyên mục đó : Sử dụng điều kiện is_category(‘Tên chuyên mục hoặc ID của chuyên mục hoặc Slug của chuyên mục’) || in_category(‘Tên chuyên mục hoặc ID của chuyên mục hoặc Slug của chuyên mục‘). Ví dụ để hiển thị Widget trên chuyên mục Web Design và các bài viết trên các trang nàyvới ID là 10, Slug là web-design các bạn có thể sử dụng 1 trong 3 điều kiệnis_category(‘Web Design’) || in_category(‘Web Design‘) hoặc is_category(’10′) ||in_category(’10′) hoặc is_category(‘web-design’) || in_category(‘web-design‘)
Hiển thị trên nhiều chuyện mục và các bài viết trong các chuyên mục : Sử dụng điều kiện is_category( array(9,’web-design’,’Thư giãn’) ) || in_category( array(1,2,3,4) ) trong đó 1,2,3,4,9 là ID của chuyên mục, ‘web-design’,’Thư giãn’ lần lượt là Slug và tên chuyên mục. Lưu ý nếu là slug và tên thì bắt buộc phải được đặt trong cặp dấu ‘ ‘.

Nếu muốn Widget chỉ hiển thị ở trang chủ thì các bạn có thể sử dụng điều kiện is_home()
Ngoài điều kiện hoặc là 2 cặp dấu gạch đứng || còn có điều kiện và là 2 cặp dấu && các bạn hãy tìm hiểu và khám phá thêm nhé. Các điều kiện khác các bạn có thể tham khảo tại trang Conditional Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *