Đồng hồ treo tường mỏ neo phong cách cổ điển ( DHMN-03)

650.000