Đồng hồ treo tường chim khổng tước – dọc (DHKT-D01)

450.000